Rörmärkning i Stockholm

Rörmärkning vid isolering av rör eller annat tillfälle utförs för att man säkert och enkelt ska kunna identifiera vilken funktion röret har och vilket ämne som transporteras i röret. Vi ser till så våra kunders rörmärkning utförs enligt gällande lagar, regler och förordningar.

Samtliga rörledningar ska, oavsett innehåll märkas med uppgifter om flödesriktning och huvudavstägningsventiler, nödstopp samt manöverdon för sådan utrustning ska alltid vara märkta så att erforderliga åtgärder snabbt kan vidtas i en nödsituation.

Enligt Europeisk och Svensk lagstiftning ska  även alla gasledningar, vätskeledningar och ventilationskanaler vara försedda med en tydlig märkning.

Vid reparationer och andra ingrepp ska man säkert kunna identifiera vilken funktion röret har och vilket ämne som transporteras i röret.

Även för befintliga anläggningar

Om ni har en befintlig anläggning där rörmärkning inte utfördes vid installation så bör ni åtgärda detta omgående.

Oavsett om det gäller en nyinstallation eller befintlig så kan vi hjälpa er med en genomgång av hela systemet och säkerställa utförandet av rörmärkning. Åtgärden genererar givetvis en kostnad men vid en eventuell läcka eller driftstopp så sparar man både tid och pengar genom en relevant och professionellt utförd rörmärkning.

Att enkelt kunna identifiera vilken funktion röret har och vilket ämne det transporterar sparar tid och minimerar tiden för eventuella driftsavbrott.

rormarkning-1

Låter det intressant? Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion. Tillsammans finner vi en lösning som passar era behov och önskemål!

Steninge Isolering AB

Rosersbergsvägen 27
195 71 Rosersberg